About

Фондация „Международен театрален фестивал Варненско лято” е неправителствена организация в обществена полза, основана през 2004 г. Нейното създаване е свързано с разрастването на Международния театрален фестивал „Варненско лято” и необходимостта от обособяване на структура, пряко отговаряща за програмирането, реализацията и устойчивото развитие на фестивала. Фондацията координира своята фестивална политика с основните му съорганизатори – Българска асоциация за театър, Община-Варна, Министерство на културата.

Основните приоритети на Фондацията са свързани с междукултурния диалог и разпространението/продуцирането на театрални спектакли с висока художествена стойност. Образователните проекти, конферентната и издателската дейност в областта на сценичните изкуства са неотменна част от нейната дейност и инициативи.

От 2007 г. Фондацията, съвместно със Столична община, реализира платформата Световен театър в София. Тя има за цел да представя водещи имена и тенденции от международната сцена пред столичната публика. От 2011 г. нейната програма разширява своя обсег. Фондацията и Британски съвет – България се включиха в инициативата за излъчване на живо в кино-салони по цял свят на спектакли на Кралския националния театър в Лондон (NT Live). Нейното разпространение предстои и в други градове на страната.

За постигането на своите цели Фондация „Международен театрален фестивал Варненско лято” разчита на партньорство с български и чужди неправителствени организации, на сътрудничество с културни центрове и включване в международни програми, на спонсорство и дарителство. Съюзът на артистите в България е постоянен партньор на Фондацията в осъществяването на нейната дейност, а Фондация „Америка за България”  от 2010 година има решаващо значение за реализирането на множество международни проекти.

Varna Summer” International Theatre Festival” Foundation is a non-governmental organization for the benefit of the general public founded in 2004. Its establishment was determined by the expansion of the Varna Summer International Theatre Festival and the need to form a separate body directly responsible for festival’s programming, realization and sustainable development. The foundation carries out its festival policy in coordination with the festival’s main co-organizers: the Bulgarian Theatre Association, the Municipality of Varna and the Ministry of Culture.

Foundation’s main priorities are related to the intercultural dialogue and dissemination/producing of theatre performances of high artistic value. Educational projects, conference and publishing activity in the field of performing arts form an integral part of its work and initiatives.

Since 2007, the Foundation, jointly with the Sofia Municipality, has been carrying out the World Theatre in Sofia platform. It aims to bring some leading names and trends in the international stage to the audiences in Sofia. Since 2011, its program has expanded in scope. The Foundation and the British Council in Bulgaria joined the initiative to live broadcast performances of the Royal National Theatre in London at cinemas around the worlds (NT Live). It is to spread to other towns across the country.

In order to attain its goals the Varna Summer International Theatre Festival Foundation relies on partnership with Bulgarian and foreign NGOs, cooperation with cultural centers and involvement in international programs, sponsorship and donations. The Union of Bulgarian Actors is the foundation’s permanent partner in its work and since 2010, America for Bulgaria Foundation has been of critical importance for the implementation of a number of international projects.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s